Bluescreen netio.sys

Wszelkie problemy komputerowe, których nie można jednoznacznie sklasyfikować do wybranego działu
tuxior

Użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: 14 sty 2022, 08:59

Bluescreen netio.sys

Post14 sty 2022, 09:03

Dzień dobry wszystkim, czy mógłby mi ktoś pomóc, dlaczego w losowych przypadkach mam bluescreeny? Poniżej przesyłam zrzut.


Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.22473.1005 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.


Loading Dump File [D:\!!!!\MEMORY.DMP]
Kernel Bitmap Dump File: Kernel address space is available, User address space may not be available.

Symbol search path is: srv*
Executable search path is:
Windows 10 Kernel Version 19041 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Edition build lab: 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`18a00000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`1962a2b0
Debug session time: Fri Jan 14 08:05:08.962 2022 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:35:53.903
Loading Kernel Symbols
...............................................................
................................................................
................................................................
...........
Loading User Symbols

Loading unloaded module list
........
For analysis of this file, run !analyze -v
nt!KeBugCheckEx:
fffff800`18df72e0 48894c2408 mov qword ptr [rsp+8],rcx ss:0018:ffffde0c`d9086500=000000000000007e
1: kd> !analyze -v
*******************************************************************************
* *
* Bugcheck Analysis *
* *
*******************************************************************************

SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (7e)
This is a very common BugCheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: fffff8001e9637e0, The address that the exception occurred at
Arg3: ffffde0cd90874f8, Exception Record Address
Arg4: ffffde0cd9086d30, Context Record Address

Debugging Details:
------------------


KEY_VALUES_STRING: 1

Key : AV.Dereference
Value: NullClassPtr

Key : AV.Fault
Value: Read

Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 5311

Key : Analysis.DebugAnalysisManager
Value: Create

Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 24161

Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 2139

Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 64211

Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 96

Key : WER.OS.Branch
Value: vb_release

Key : WER.OS.Timestamp
Value: 2019-12-06T14:06:00Z

Key : WER.OS.Version
Value: 10.0.19041.1


FILE_IN_CAB: MEMORY.DMP

BUGCHECK_CODE: 7e

BUGCHECK_P1: ffffffffc0000005

BUGCHECK_P2: fffff8001e9637e0

BUGCHECK_P3: ffffde0cd90874f8

BUGCHECK_P4: ffffde0cd9086d30

EXCEPTION_RECORD: ffffde0cd90874f8 -- (.exr 0xffffde0cd90874f8)
ExceptionAddress: fffff8001e9637e0 (ndis!NdisAllocateCloneNetBufferList+0x0000000000000190)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: 0000000000000008
Attempt to read from address 0000000000000008

CONTEXT: ffffde0cd9086d30 -- (.cxr 0xffffde0cd9086d30)
rax=ffffa70f7743fc50 rbx=ffffa70f7743fc50 rcx=ffffa70f7743fd00
rdx=0000000000000000 rsi=ffffa70f7743fc50 rdi=ffffa70f7743fad0
rip=fffff8001e9637e0 rsp=ffffde0cd9087730 rbp=ffffde0cd9087780
r8=0000000000000000 r9=0000000000000000 r10=ffffa70f5b279340
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000001
r14=0000000000000000 r15=ffffa70f5b278100
iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00050282
ndis!NdisAllocateCloneNetBufferList+0x190:
fffff800`1e9637e0 498b5c2408 mov rbx,qword ptr [r12+8] ds:002b:00000000`00000008=????????????????
Resetting default scope

BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)


BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)


BLACKBOXWINLOGON: 1

PROCESS_NAME: System

READ_ADDRESS: 0000000000000008

ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instrukcja w 0x%p odwo a a si do pami ci pod adresem 0x%p. Pami nie mo e by %s.

EXCEPTION_CODE_STR: c0000005

EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000

EXCEPTION_PARAMETER2: 0000000000000008

EXCEPTION_STR: 0xc0000005

STACK_TEXT:
ffffde0c`d9087730 fffff800`1eae9202 : ffffde0c`d9087910 ffffde0c`d9087928 ffffa70f`00000000 ffffa70f`76d606d0 : ndis!NdisAllocateCloneNetBufferList+0x190
ffffde0c`d90878d0 fffff800`1eb2bc83 : ffffa70f`76d606d0 ffffa70f`76d60600 00000000`00000000 00000000`00000000 : NETIO!NetioAllocateAndReferenceCloneNetBufferListEx+0x42
ffffde0c`d9087910 fffff800`1eb27634 : ffffa70f`76d606d0 ffffa70f`76d606d0 ffffa70f`793bdb50 00000000`00000038 : NETIO!StreamDataAdvanceToDataStart+0x37
ffffde0c`d9087960 fffff800`1eb277c3 : 00000000`00000000 ffffa70f`77ccc7b0 00000000`00000000 fffff800`18c14a98 : NETIO!StreamPermitDataHelper+0x24
ffffde0c`d9087990 fffff800`18c74825 : ffffa70f`7c554410 ffffa70f`7c554400 ffffa70f`5b2a5d80 ffffa70f`5b21c040 : NETIO!StreamPermitRemoveDataWorkerRoutine+0x103
ffffde0c`d9087a00 fffff800`18cb8655 : ffffa70f`7189d040 ffffa70f`7189d040 fffff800`18c746f0 00000000`00000000 : nt!IopProcessWorkItem+0x135
ffffde0c`d9087a70 fffff800`18d55995 : ffffa70f`7189d040 00000000`00000080 ffffa70f`558c6080 ba070edd`00000001 : nt!ExpWorkerThread+0x105
ffffde0c`d9087b10 fffff800`18dfe938 : fffff800`15436180 ffffa70f`7189d040 fffff800`18d55940 00500020`00730077 : nt!PspSystemThreadStartup+0x55
ffffde0c`d9087b60 00000000`00000000 : ffffde0c`d9088000 ffffde0c`d9081000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x28


SYMBOL_NAME: NETIO!NetioAllocateAndReferenceCloneNetBufferListEx+42

MODULE_NAME: NETIO

IMAGE_NAME: NETIO.SYS

STACK_COMMAND: .cxr 0xffffde0cd9086d30 ; kb

BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 42

FAILURE_BUCKET_ID: AV_NETIO!NetioAllocateAndReferenceCloneNetBufferListEx

OS_VERSION: 10.0.19041.1

BUILDLAB_STR: vb_release

OSPLATFORM_TYPE: x64

OSNAME: Windows 10

FAILURE_ID_HASH: {d41313d4-7e4b-837c-facf-3561848e6ccf}

Followup: MachineOwner
---------


  • Reklama

Wróć do „Problemy”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości