Złośliwe oprogramowanie

Wszelkie problemy komputerowe, których nie można jednoznacznie sklasyfikować do wybranego działu
kwiatki

Użytkownik
Posty: 3
Rejestracja: 23 cze 2022, 13:36

Złośliwe oprogramowanie

Post23 cze 2022, 14:22

Dzień dobry,
Od jakiegoś czasu nie mogę używać Shift lewy + niektóre litery, które działają z prawym Shiftem.
Do tego doszedł problem z brakiem niektórych ikon na pulpicie.

Czasem z komputera korzysta młodsza siostra, która niekoniecznie patrzy w co klika...

Uprzejmie proszę o pomoc, bo komputer jest mocno zainfekowany..

RSIT ->


[Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)
Run by Alicja at 2022-06-23 13:34:17
Microsoft Windows 10 Pro
System drive C: has 5 GB (4%) free of 121 GB
Total RAM: 8084 MB (54% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 13:34:23, on 23.06.2022
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.18362.0001)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.5_46248\utorrentie.exe
C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.5_46248\utorrentie.exe
C:\Users\Alicja\Autodesk\Genuine Service\GenuineService.exe
C:\Users\Alicja\Downloads\RSIT.exe
C:\Users\Alicja\Downloads\RSIT.exe
C:\Program Files (x86)\trend micro\Alicja.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll
O2 - BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL
O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Users\Alicja\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [Discord] C:\Users\Alicja\AppData\Local\Discord\app-0.0.304\Discord.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ut] "C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED
O4 - HKCU\..\Run: [utweb] "C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\uTorrent Web\utweb.exe" /MINIMIZED
O4 - HKCU\..\Run: [ProductAuthenticationService] "C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\ProductAuthenticationService\pas.exe" /nogui
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR (User 'Default user')
O4 - Startup: GenuineService.lnk = C:\Users\Alicja\Autodesk\Genuine Service\GenuineService.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Office16\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Office16\ONBttnIE.dll/105
O8 - Extra context menu item: Wyślij &do programu OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\Office16\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Autodesk Desktop Licensing Service (AdskLicensingService) - Autodesk - C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\AdskLicensingService\AdskLicensingService.exe
O23 - Service: Adobe Genuine Monitor Service (AGMService) - Adobe Systems, Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe
O23 - Service: Adobe Genuine Software Integrity Service (AGSService) - Adobe Systems, Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: aswbIDSAgent - Unknown owner - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe (file missing)
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) - Unknown owner - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe (file missing)
O23 - Service: AvastWscReporter - Unknown owner - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\wsc_proxy.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_d03105a152ac7ed4\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HDCP Service (cplspcon) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_d03105a152ac7ed4\IntelCpHDCPSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\CredentialEnrollmentManager.exe,-100 (CredentialEnrollmentManagerUserSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\CredentialEnrollmentManager.exe (file missing)
O23 - Service: CredentialEnrollmentManagerUserSvc_2d8e6 - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\CredentialEnrollmentManager.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Elan Service (ETDService) - ELAN Microelectronics Corp. - C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FlexNet Licensing Service - Flexera - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: FlexNet Licensing Service 64 - Flexera Software LLC - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService64.exe
O23 - Service: Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) (GoogleChromeElevationService) - Google LLC - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\102.0.5005.115\elevation_service.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Intel(R) HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIService2.0.0.0) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_d03105a152ac7ed4\igfxCUIService.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Container LS (NVDisplay.ContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe,-101 (perceptionsimulation) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: Reason Security Client Service (rsClientSvc) - Reason Software Company Inc. - C:\Program Files\RAVAntivirus\rsClientSvc.exe
O23 - Service: Reason Security Engine Service (rsEngineSvc) - Reason Software Company Inc. - C:\Program Files\RAVAntivirus\rsEngineSvc.exe
O23 - Service: Reason Security Sync Service (rsSyncSvc) - Reason Software Company Inc. - C:\Program Files\RAVAntivirus\x64\rsSyncSvc.exe
O23 - Service: Realtek Audio Service (RtkAudioService) - Realtek Semiconductor - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe
O23 - Service: @oem6.inf,%RtkBtManServ.SvcDesc%;Realtek Bluetooth Device Manager Service (RtkBtManServ) - Realtek Semiconductor Corp. - C:\WINDOWS\RtkBtManServ.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: PC Security Management Service (SecurityService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\TotalAV\SecurityService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SgrmBroker.exe,-100 (SgrmBroker) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe (file missing)
O23 - Service: @firewallapi.dll,-50323 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101 (spectrum) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spectrum.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 13229 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask.job - C:\WINDOWS\explorer.exe /NOUACCHECK

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\v5dye9li.default-release

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/Lync,version=15.0]
"Description"=Microsoft Lync Plug-in for Firefox
"Path"=C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]
"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox
"Path"=C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision]
"Description"=NVIDIA stereo images plugin for Mozilla browsers
"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming]
"Description"=NVIDIA 3D Vision Streaming plugin for Mozilla browsers
"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll


======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA}]
Skype for Business Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2020-02-25 157904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]
Microsoft OneDrive for Business Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2020-02-25 2596752]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Akamai NetSession Interface"=C:\Users\Alicja\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe []
"CCleaner Monitoring"=C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [2018-06-27 18385368]
"Discord"=C:\Users\Alicja\AppData\Local\Discord\app-0.0.304\Discord.exe []
"ut"=C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [2022-04-29 2103968]
"utweb"=C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\uTorrent Web\utweb.exe /MINIMIZED []
"ProductAuthenticationService"=C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\ProductAuthenticationService\pas.exe /nogui []

C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
GenuineService.lnk - C:\Users\Alicja\Autodesk\Genuine Service\GenuineService.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Ahcache.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AudioEndpointBuilder]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AudioSrv]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CBDHSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CoreMessagingRegistrar]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HdAudAddService.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HdAudBus.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\iai2c.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SerCx2.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SpbCx.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\StateRepository]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\uefi.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\usbaudio.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\UserManager]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{F2E7DD72-6468-4E36-B6F1-6488F42C1B52}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Ahcache.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AudioEndpointBuilder]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AudioSrv]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\CBDHSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\CoreMessagingRegistrar]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HdAudAddService.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HdAudBus.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetSetupSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SerCx2.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SpbCx.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\StateRepository]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\uefi.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\usbaudio.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\UserManager]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WinQuic]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{F2E7DD72-6468-4E36-B6F1-6488F42C1B52}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DSCAutomationHostEnabled"=2
"EnableFullTrustStartupTasks"=2
"EnableUwpStartupTasks"=2
"SupportFullTrustStartupTasks"=1
"SupportUwpStartupTasks"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"HideSCAHealth"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"aux"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"midimapper"=midimap.dll
"mixer"=wdmaud.drv
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"vidc.cvid"=iccvid.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"vidc.uyvy"=msyuv.dll
"vidc.yuy2"=msyuv.dll
"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll
"vidc.yvyu"=msyuv.dll
"wave"=wdmaud.drv
"wavemapper"=msacm32.drv
"msacm.l3acm"=C:\Windows\SysWOW64\l3codeca.acm
"vidc.VP60"=C:\WINDOWS\system32\vp6vfw.dll
"vidc.VP61"=C:\WINDOWS\system32\vp6vfw.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2022-06-23 13:32:42 ----D---- C:\Program Files (x86)\trend micro
2022-06-23 13:32:41 ----D---- C:\rsit
2022-06-23 08:45:19 ----D---- C:\WINDOWS\Panther

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2022-06-23 13:34:24 ----D---- C:\ProgramData\RAVAntivirus
2022-06-23 13:34:10 ----D---- C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\uTorrent
2022-06-23 13:32:46 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2022-06-23 13:32:42 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2022-06-23 13:25:59 ----D---- C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\MPC-HC
2022-06-23 13:25:51 ----D---- C:\WINDOWS\INF
2022-06-23 13:25:50 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2022-06-23 13:25:50 ----D---- C:\Windows
2022-06-23 13:21:42 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google
2022-06-23 13:20:45 ----D---- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2022-06-23 13:20:01 ----D---- C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\rav-antivirus-client
2022-06-23 13:19:35 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA
2022-06-23 10:21:51 ----D---- C:\WINDOWS\LiveKernelReports
2022-06-22 12:40:48 ----RD---- C:\WINDOWS\Microsoft.NET
2022-06-20 16:02:09 ----D---- C:\WINDOWS\Logs
2022-06-17 12:53:20 ----D---- C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\Wargaming.net
2022-06-17 12:51:15 ----SHDC---- C:\WINDOWS\Installer
2022-06-17 12:10:01 ----SHD---- C:\System Volume Information
2022-06-12 10:41:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2022-06-11 22:06:49 ----RD---- C:\Program Files
2022-06-02 15:34:18 ----D---- C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\Spotify
2022-05-31 10:31:53 ----D---- C:\ProgramData\Mozilla-1de4eec8-1241-4177-a864-e594e8d1fb38
2022-05-24 08:31:49 ----D---- C:\WINDOWS\System32

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswArDisk;aswArDisk; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswArDisk.sys []
R0 aswbidsh;aswbidsh; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswbidsh.sys []
R0 aswbuniv;aswbuniv; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswbuniv.sys []
R0 aswElam;aswElam; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswElam.sys []
R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRvrt.sys []
R0 aswVmm;aswVmm; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswVmm.sys []
R0 iaStorAC;@oem24.inf,%iaStorAC.DeviceDesc%;Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorAC.sys []
R0 iorate;@%SystemRoot%\system32\drivers\iorate.sys,-101; C:\WINDOWS\system32\drivers\iorate.sys []
R0 MsSecFlt;@%SystemRoot%\System32\Drivers\mssecflt.sys,-1001; C:\WINDOWS\system32\drivers\mssecflt.sys []
R1 afunix;afunix; C:\WINDOWS\system32\drivers\afunix.sys [2019-03-19 29696]
R1 aswArPot;aswArPot; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswArPot.sys []
R1 aswbidsdriver;aswbidsdriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswbidsdriver.sys []
R1 aswHdsKe;aswHdsKe; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswHdsKe.sys []
R1 aswKbd;aswKbd; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswKbd.sys []
R1 aswRdr;aswRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr2.sys []
R1 aswSnx;aswSnx; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys []
R1 aswSP;aswSP; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys []
R1 avipbb;avipbb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avipbb.sys []
R1 avkmgr;avkmgr; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avkmgr.sys []
R1 bam;@%SystemRoot%\system32\drivers\bam.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\bam.sys []
R1 FileCrypt;@%systemroot%\system32\drivers\filecrypt.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\filecrypt.sys []
R1 GpuEnergyDrv;@%SystemRoot%\system32\drivers\gpuenergydrv.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\gpuenergydrv.sys []
R1 ReasonCamFilter;ReasonCamFilter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ReasonCamFilter.sys []
R1 rsKernelEngine;rsKernelEngine; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rsKernelEngine.sys []
R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMonFlt.sys []
R2 aswStm;aswStm; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswStm.sys []
R2 avgntflt;avgntflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgntflt.sys []
R2 CldFlt;Windows Cloud Files Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\cldflt.sys []
R2 MMCSS;@%systemroot%\system32\drivers\mmcss.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\mmcss.sys []
R3 ACPIVPC;@oem5.inf,%ACPIVPC.SvcDesc%;Lenovo Virtual Power Controller Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\AcpiVpc.sys []
R3 BthA2dp;@microsoft_bluetooth_a2dp.inf,%BthA2dp.ServiceDescription%;Microsoft Bluetooth A2dp driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthA2dp.sys []
R3 BthEnum;@bth.inf,%BthEnum.SVCDESC%;Usługa wyliczania Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthEnum.sys []
R3 BthHFAud;@microsoft_bluetooth_hfp.inf,%BTHHFAUD_DISPLAY_NAME%;Microsoft Bluetooth Hands-Free Audio driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthHfAud.sys []
R3 BthLEEnum;@bthleenum.inf,%BthLEEnum.SVCDESC%;Bluetooth Low Energy Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\Microsoft.Bluetooth.Legacy.LEEnumerator.sys []
R3 BthPan;@bthpan.inf,%BthPan.DisplayName%;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\WINDOWS\System32\drivers\bthpan.sys []
R3 BTHUSB;@bth.inf,%BTHUSB.SvcDesc%;Sterownik USB odbiornika radiowego Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\drivers\BTHUSB.sys []
R3 CAD;@ChargeArbitration.inf,%CAD_DevDesc%;Charge Arbitration Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\CAD.sys []
R3 ETD;@oem26.inf,%PS2DeviceDesc%;ELAN PS/2 Port Input Device; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ETD.sys []
R3 ETDSMBus;ETDSMBus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ETDSMBus.sys []
R3 iaLPSS2i_GPIO2;@iaLPSS2i_GPIO2_SKL.inf,%iaLPSS2i_GPIO2.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO GPIO Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_GPIO2.sys []
R3 igfx;igfx; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_d03105a152ac7ed4\igdkmd64.sys [2019-10-01 20630880]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RTKVHD64.sys []
R3 IntcDAud;@oem33.inf,%IntcAud.SvcDesc%;Audio dla wyświetlaczy Intel(R); C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\intcdaud.inf_amd64_4cd2f01cfbce3160\IntcDAud.sys [2019-10-01 355376]
R3 MEIx64;@oem11.inf,%TEE_SvcDesc%;Intel(R) Management Engine Interface ; C:\WINDOWS\System32\drivers\TeeDriverW8x64.sys []
R3 Microsoft_Bluetooth_AvrcpTransport;@microsoft_bluetooth_avrcptransport.inf,%Microsoft_Bluetooth_AvrcpTransport.ServiceDescription%;Microsoft Bluetooth Avrcp Transport Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\Microsoft.Bluetooth.AvrcpTransport.sys []
R3 nvlddmkm;nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvlt.inf_amd64_d03cf07457eb2e04\nvlddmkm.sys [2018-08-02 17538080]
R3 RFCOMM;@tdibth.inf,%RFCOMM.DisplayName%;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\WINDOWS\System32\drivers\rfcomm.sys []
R3 rt640x64;@rt640x64.inf,%rt640.Service.DispName%;Realtek RT640 NT Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys []
R3 RtkBtFilter;@oem6.inf,%BtFilt.SvcDesc%;Realtek Bluetooth Filter Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\RtkBtfilter.sys []
R3 rtsuvc;@oem15.inf,%rtsuvc.DeviceDesc%;EasyCamera; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rtsuvc.sys []
R3 RTWlanE01;@netrtwlane01.inf,%RTWlanE.DeviceDesc.DispName%;Realtek Wireless LAN 802.11n PCI-E Network Adapter; C:\WINDOWS\System32\drivers\rtwlane01.sys []
S0 bttflt;@virtdisk.inf,%service_desc%;Microsoft Hyper-V VHDPMEM BTT Filter; C:\WINDOWS\System32\drivers\bttflt.sys []
S0 cht4iscsi;cht4iscsi; C:\WINDOWS\System32\drivers\cht4sx64.sys []
S0 iaStorAVC;@iastorav.inf,%iaStorAVC.DeviceDesc%;Intel Chipset SATA RAID Controller; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorAVC.sys []
S0 ItSas35i;ItSas35i; C:\WINDOWS\System32\drivers\ItSas35i.sys []
S0 LSI_SAS2i;LSI_SAS2i; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas2i.sys []
S0 LSI_SAS3i;LSI_SAS3i; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas3i.sys []
S0 megasas2i;megasas2i; C:\WINDOWS\System32\drivers\MegaSas2i.sys []
S0 megasas35i;megasas35i; C:\WINDOWS\System32\drivers\megasas35i.sys []
S0 percsas2i;percsas2i; C:\WINDOWS\System32\drivers\percsas2i.sys []
S0 percsas3i;percsas3i; C:\WINDOWS\System32\drivers\percsas3i.sys []
S0 ProtectedELAM;ProtectedELAM; C:\WINDOWS\system32\drivers\protected_elam.sys []
S0 Ramdisk;Windows RAM Disk Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ramdisk.sys []
S0 rsElam;rsElam; C:\WINDOWS\system32\drivers\rsElam.sys []
S3 AcpiDev;@acpidev.inf,%AcpiDev.SvcDesc%;ACPI Devices driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\AcpiDev.sys []
S3 Acx01000;@%SystemRoot%\system32\drivers\Acx01000.sys,-1000; C:\WINDOWS\system32\drivers\Acx01000.sys []
S3 amdgpio2;@amdgpio2.inf,%GPIO.SvcDesc%;AMD GPIO Client Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdgpio2.sys []
S3 amdi2c;@amdi2c.inf,%amdi2c.SVCDESC%;AMD I2C Controller Service; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdi2c.sys []
S3 applockerfltr;@%systemroot%\system32\srpapi.dll,-102; C:\WINDOWS\system32\drivers\applockerfltr.sys []
S3 AppvStrm;@%systemroot%\system32\drivers\AppvStrm.sys,-101; C:\WINDOWS\system32\drivers\AppvStrm.sys []
S3 AppvVemgr;@%systemroot%\system32\drivers\AppvVemgr.sys,-101; C:\WINDOWS\system32\drivers\AppvVemgr.sys []
S3 AppvVfs;@%systemroot%\system32\drivers\AppvVfs.sys,-101; C:\WINDOWS\system32\drivers\AppvVfs.sys []
S3 bindflt;@%systemroot%\system32\drivers\bindflt.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\bindflt.sys []
S3 BthMini;@bth.inf,%BTHMINI.SvcDesc%;Bluetooth Radio Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\BTHMINI.sys []
S3 BTHPORT;@bth.inf,%BTHPORT.SvcDesc%;Sterownik portu Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\drivers\BTHport.sys []
S3 buttonconverter;@buttonconverter.inf,%btnconv.SvcDesc%;Service for Portable Device Control devices; C:\WINDOWS\System32\drivers\buttonconverter.sys []
S3 cht4vbd;@cht4vx64.inf,%cht4vbd.generic%;Chelsio Virtual Bus Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\cht4vx64.sys []
S3 dg_ssudbus;@oem13.inf,%ssud.Service.DeviceDesc%;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudbus.sys []
S3 ew_usbccgpfilter;@oem42.inf,%busupper.SVCDESC%;HwHandSet_CompositeFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\ew_usbccgpfilter.sys []
S3 genericusbfn;@genericusbfn.inf,%genericusbfn.ServiceName%;Generic USB Function Class; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\genericusbfn.inf_amd64_b9c53b80e63af230\genericusbfn.sys [2019-10-13 20992]
S3 hidinterrupt;@hidinterrupt.inf,%HID_Interrupt.SvcDesc%;Common Driver for HID Buttons implemented with interrupts; C:\WINDOWS\System32\drivers\hidinterrupt.sys []
S3 hidspi;@hidspi_km.inf,%hidspi.SVCDESC%;Microsoft SPI HID Miniport Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\hidspi.sys []
S3 hvservice;@%SystemRoot%\system32\drivers\hvservice.sys,-16; C:\WINDOWS\system32\drivers\hvservice.sys []
S3 HwNClx0101;Microsoft Hardware Notifications Class Extension Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mshwnclx.sys []
S3 iagpio;@iagpio.inf,%iagpio.SVCDESC%;Intel Serial IO GPIO Controller Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\iagpio.sys []
S3 iai2c;@iai2c.inf,%iai2c.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Host Controller; C:\WINDOWS\System32\drivers\iai2c.sys []
S3 iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P;@iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P.inf,%iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO GPIO Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P.sys []
S3 iaLPSS2i_GPIO2_CNL;@iaLPSS2i_GPIO2_CNL.inf,%iaLPSS2i_GPIO2_CNL.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO GPIO Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_GPIO2_CNL.sys []
S3 iaLPSS2i_GPIO2_GLK;@iaLPSS2i_GPIO2_GLK.inf,%iaLPSS2i_GPIO2_GLK.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO GPIO Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_GPIO2_GLK.sys []
S3 iaLPSS2i_I2C;@iaLPSS2i_I2C_SKL.inf,%iaLPSS2i_I2C.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C.sys []
S3 iaLPSS2i_I2C_BXT_P;@iaLPSS2i_I2C_BXT_P.inf,%iaLPSS2i_I2C_BXT_P.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C_BXT_P.sys []
S3 iaLPSS2i_I2C_CNL;@iaLPSS2i_I2C_CNL.inf,%iaLPSS2i_I2C_CNL.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C_CNL.sys []
S3 iaLPSS2i_I2C_GLK;@iaLPSS2i_I2C_GLK.inf,%iaLPSS2i_I2C_GLK.SVCDESC%;Intel(R) Serial IO I2C Driver v2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C_GLK.sys []
S3 ibbus;@mlx4_bus.inf,%Ibbus.ServiceDesc%;Mellanox InfiniBand Bus/AL (Filter Driver); C:\WINDOWS\System32\drivers\ibbus.sys []
S3 IndirectKmd;@%SystemRoot%\system32\drivers\IndirectKmd.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\IndirectKmd.sys []
S3 intelpmax;@intelpmax.inf,%SvcDesc%;Intel Power Limit Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\intelpmax.sys []
S3 IPT;IPT; C:\WINDOWS\System32\drivers\ipt.sys []
S3 mausbhost;@mausbhost.inf,%MAUSBHost.ServiceName%;MA-USB Host Controller Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\mausbhost.sys []
S3 mausbip;@mausbhost.inf,%MAUSBIP.ServiceName%;MA-USB IP Filter Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\mausbip.sys []
S3 MbbCx;MBB Network Adapter Class Extension; C:\WINDOWS\system32\drivers\MbbCx.sys []
S3 mlx4_bus;@mlx4_bus.inf,%MLX4BUS.ServiceDesc%;Mellanox ConnectX Bus Enumerator; C:\WINDOWS\System32\drivers\mlx4_bus.sys []
S3 ndfltr;@mlx4_bus.inf,%ndfltr.ServiceDesc%;NetworkDirect Service; C:\WINDOWS\System32\drivers\ndfltr.sys []
S3 NDKPing;NDKPing Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\NDKPing.sys []
S3 NetAdapterCx;Network Adapter Wdf Class Extension Library; C:\WINDOWS\system32\drivers\NetAdapterCx.sys []
S3 nvdimm;@nvdimm.inf,%nvdimm.SvcDesc%;Microsoft NVDIMM device driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvdimm.sys []
S3 PktMon;Packet Monitor Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\PktMon.sys []
S3 pmem;@pmem.inf,%pmem.SvcDesc%;Microsoft persistent memory disk driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\pmem.sys []
S3 PNPMEM;@memory.inf,%PNPMEM.SvcDesc%;Microsoft Memory Module Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\pnpmem.sys []
S3 portcfg;portcfg; C:\WINDOWS\System32\drivers\portcfg.sys []
S3 ReFSv1;ReFSv1; C:\WINDOWS\SysWOW64\drivers\ReFSv1.sys []
S3 rhproxy;@rhproxy.inf,%rhproxy.SVCDESC%;Resource Hub proxy driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\rhproxy.sys []
S4 hvcrash;hvcrash; C:\WINDOWS\System32\drivers\hvcrash.sys []

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdskLicensingService;Autodesk Desktop Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\AdskLicensingService\AdskLicensingService.exe [2019-03-25 16977712]
R2 AGMService;Adobe Genuine Monitor Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe [2022-04-13 3815712]
R2 AGSService;Adobe Genuine Software Integrity Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2022-04-13 3580200]
R2 CDPSvc;@%SystemRoot%\system32\cdpsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R2 CDPUserSvc_2d8e6;CDPUserSvc_2d8e6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R2 ClickToRunSvc;Microsoft Office Click-to-Run Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [2020-02-12 11096648]
R2 CoreMessagingRegistrar;@%SystemRoot%\system32\coremessaging.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R2 cplspcon;Intel(R) Content Protection HDCP Service; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_d03105a152ac7ed4\IntelCpHDCPSvc.exe [2019-10-01 508760]
R2 DiagTrack;@%SystemRoot%\system32\diagtrack.dll,-3001; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R2 DispBrokerDesktopSvc;@%SystemRoot%\system32\dispbroker.desktop.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R2 DoSvc;@%systemroot%\system32\dosvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R2 DusmSvc;@%SystemRoot%\System32\dusmsvc.dll,-1; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R2 ETDService;Elan Service; C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe [2017-11-08 134872]
R2 FlexNet Licensing Service 64;FlexNet Licensing Service 64; C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService64.exe [2018-04-14 3460072]
R2 FlexNet Licensing Service;FlexNet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService.exe [2020-03-22 2657616]
R2 igfxCUIService2.0.0.0;Intel(R) HD Graphics Control Panel Service; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_d03105a152ac7ed4\igfxCUIService.exe [2019-10-01 400728]
R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem;NVIDIA Display Container LS; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe [2018-03-16 464456]
R2 OneSyncSvc_2d8e6;OneSyncSvc_2d8e6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R2 rsClientSvc;Reason Security Client Service; C:\Program Files\RAVAntivirus\rsClientSvc.exe [2022-04-29 714600]
R2 rsEngineSvc;Reason Security Engine Service; C:\Program Files\RAVAntivirus\rsEngineSvc.exe [2022-04-29 359216]
R2 rsSyncSvc;Reason Security Sync Service; C:\Program Files\RAVAntivirus\x64\rsSyncSvc.exe [2022-04-29 531224]
R2 RtkAudioService;Realtek Audio Service; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe [2018-10-18 268336]
R2 RtkBtManServ;@oem6.inf,%RtkBtManServ.SvcDesc%;Realtek Bluetooth Device Manager Service; C:\WINDOWS\RtkBtManServ.exe [2018-10-30 324168]
R3 BTAGService;@%SystemRoot%\system32\BTAGService.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R3 BthAvctpSvc;@%SystemRoot%\system32\BthAvctpSvc.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R3 cbdhsvc_2d8e6;cbdhsvc_2d8e6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R3 cphs;Intel(R) Content Protection HECI Service; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_d03105a152ac7ed4\IntelCpHeciSvc.exe [2019-10-01 508760]
R3 DisplayEnhancementService;@%SystemRoot%\System32\Microsoft.Graphics.Display.DisplayEnhancementService.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R3 FontCache3.0.0.0;@%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3309; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2019-10-13 43704]
R3 InstallService;@%SystemRoot%\system32\InstallService.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R3 LicenseManager;@%SystemRoot%\system32\licensemanagersvc.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R3 PhoneSvc;@%SystemRoot%\system32\PhoneserviceRes.dll,-10000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R3 PushToInstall;@%SystemRoot%\system32\pushtoinstall.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
R3 RmSvc;@%SystemRoot%\system32\RMapi.dll,-1001; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S2 avast! Antivirus;Avast Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe []
S2 AvastWscReporter;AvastWscReporter; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\wsc_proxy.exe /runassvc /rpcserver []
S2 CDPUserSvc;@%SystemRoot%\system32\cdpusersvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S2 gupdate;Usługa Google Update (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-04-14 153168]
S2 MapsBroker;@%SystemRoot%\System32\moshost.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S2 OneSyncSvc;@%SystemRoot%\system32\APHostRes.dll,-10002; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 AarSvc;@%SystemRoot%\system32\AarSvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 AarSvc_2d8e6;AarSvc_2d8e6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 AJRouter;@%SystemRoot%\system32\AJRouter.dll,-2; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 AssignedAccessManagerSvc;@%SystemRoot%\system32\assignedaccessmanagersvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 aswbIDSAgent;aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe []
S3 autotimesvc;@%SystemRoot%\System32\autotimesvc.dll,-6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 BcastDVRUserService;@%SystemRoot%\system32\BcastDVRUserService.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 BcastDVRUserService_2d8e6;BcastDVRUserService_2d8e6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 BluetoothUserService;@%SystemRoot%\system32\Microsoft.Bluetooth.UserService.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 BluetoothUserService_2d8e6;BluetoothUserService_2d8e6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 camsvc;@%SystemRoot%\system32\CapabilityAccessManager.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 CaptureService;@%SystemRoot%\system32\CaptureService.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 CaptureService_2d8e6;CaptureService_2d8e6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 cbdhsvc;@%SystemRoot%\system32\cbdhsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 ClipSVC;@%SystemRoot%\system32\ClipSVC.dll,-103; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 ConsentUxUserSvc;@%SystemRoot%\system32\ConsentUxClient.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 ConsentUxUserSvc_2d8e6;ConsentUxUserSvc_2d8e6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 CredentialEnrollmentManagerUserSvc;@%SystemRoot%\system32\CredentialEnrollmentManager.exe,-100; C:\WINDOWS\system32\CredentialEnrollmentManager.exe []
S3 CredentialEnrollmentManagerUserSvc_2d8e6;CredentialEnrollmentManagerUserSvc_2d8e6; C:\WINDOWS\system32\CredentialEnrollmentManager.exe []
S3 DeviceAssociationBrokerSvc;@%SystemRoot%\system32\deviceaccess.dll,-107; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 DeviceAssociationBrokerSvc_2d8e6;DeviceAssociationBrokerSvc_2d8e6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 DevicePickerUserSvc;@%SystemRoot%\system32\Windows.Devices.Picker.dll,-1006; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 DevicePickerUserSvc_2d8e6;DevicePickerUserSvc_2d8e6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 DevicesFlowUserSvc;@%SystemRoot%\system32\DevicesFlowBroker.dll,-103; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 DevicesFlowUserSvc_2d8e6;DevicesFlowUserSvc_2d8e6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 DevQueryBroker;@%SystemRoot%\system32\DevQueryBroker.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 diagnosticshub.standardcollector.service;@%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe []
S3 diagsvc;@%systemroot%\system32\DiagSvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 DmEnrollmentSvc;@%systemroot%\system32\Windows.Internal.Management.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 dmwappushservice;@%SystemRoot%\system32\dmwappushsvc.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 DsSvc;@%SystemRoot%\system32\dssvc.dll,-10003; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 embeddedmode;@%SystemRoot%\system32\embeddedmodesvc.dll,-201; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 EntAppSvc;@EnterpriseAppMgmtSvc.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 FrameServer;@%systemroot%\system32\FrameServer.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 GoogleChromeElevationService;Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService); C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\102.0.5005.115\elevation_service.exe [2022-06-09 1637776]
S3 GraphicsPerfSvc;@%SystemRoot%\system32\GraphicsPerfSvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 gupdatem;Usługa Google Update (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-04-14 153168]
S3 HvHost;@%SystemRoot%\system32\hvhostsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 icssvc;@%SystemRoot%\System32\tetheringservice.dll,-4097; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 IpxlatCfgSvc;@%Systemroot%\system32\ipxlatcfg.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 LxpSvc;@%SystemRoot%\system32\LanguageOverlayServer.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 MessagingService;@%SystemRoot%\system32\MessagingService.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 MessagingService_2d8e6;MessagingService_2d8e6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2022-06-11 231360]
S3 NaturalAuthentication;@%systemroot%\system32\NaturalAuth.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 NetSetupSvc;@%SystemRoot%\system32\NetSetupSvc.dll,-3; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 NgcCtnrSvc;@%SystemRoot%\System32\NgcCtnrSvc.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 NgcSvc;@%SystemRoot%\System32\ngcsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 ose64;Office 64 Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2002-02-01 263896]
S3 perceptionsimulation;@%systemroot%\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe,-101; C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe []
S3 PimIndexMaintenanceSvc;@%SystemRoot%\system32\UserDataAccessRes.dll,-15001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 PimIndexMaintenanceSvc_2d8e6;PimIndexMaintenanceSvc_2d8e6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 PrintWorkflowUserSvc;@%SystemRoot%\system32\PrintWorkflowService.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 PrintWorkflowUserSvc_2d8e6;PrintWorkflowUserSvc_2d8e6; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S3 RetailDemo;@%SystemRoot%\System32\RDXService.dll,-256; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2019-03-19 45448]
S4 AppVClient;@%systemroot%\system32\AppVClient.exe,-102; C:\WINDOWS\system32\AppVClient.exe []

-----------------EOF-----------------]

Awatar użytkownika
stukot

VIP+
Posty: 22819
Rejestracja: 15 lut 2009, 21:01
Lokalizacja: Szczecin

Złośliwe oprogramowanie

Post24 cze 2022, 17:04

Kwiatki, obecnie na forum hotfix, przez specjalistów z działu Bezpieczeństwo, wymagane i sprawdzane są logi z programu: FRST. Tutaj jest podane jak należy go użyć:

Kod: Zaznacz cały

http://forum.hotfix.pl/bezpieczenstwo/korzystanie-z-frst-t28530.html
. Czyli po skanowaniu za jego pomocą powinny powstać trzy pliki notatnika: FRST.txt, Addition.txt i Shortcut.txt, całą zawartość każdego z nich należy oddzielnie zaznaczyć, skopiować i wkleić np. na:

Kod: Zaznacz cały

https://pastebin.com/
a na forum podać tylko linki do tych logów.

Porada - wklejamy tekst z notatnika w okno, nie plik.


Spece z działu bezpieczeństwo, po zapoznaniu się z logami z FRST przygotują skrypt potrzebny do usunięcia potencjalnej infekcji.
Pozdrawiam, Joanna

Format to nie rozwiązanie, tylko kapitulacja.

kwiatki

Użytkownik
Posty: 3
Rejestracja: 23 cze 2022, 13:36

Złośliwe oprogramowanie

Post12 lip 2022, 13:24

Dziękuję uprzejmie za odpowiedź Stukot :)

Wklejam linki do logów :

FRST
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Addition
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Shortcut
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Bardzo dziękuję za poświęcony czas

electrolux

Ekspert
Posty: 319
Rejestracja: 06 lut 2017, 00:26

Złośliwe oprogramowanie

Post13 lip 2022, 07:07

Masz zdecydowanie za dużo różnych programów ochronnych.
1) Spróbuj odinstalować
RAV Endpoint Protection (HKLM\...\RAVAntivirus) (Version: 4.8.17 - Reason Cybersecurity Inc.)
TotalAV (HKLM-x32\...\TotalAV) (Version: 5.16.203 - TotalAV) <==== UWAGA


2) Uruchom FRST.
Skopiuj to poniższe: (ale nigdzie nie wklejaj tego!) (FRST sam to znajdzie w Schowku Systemowym)

Kod: Zaznacz cały

START::
HKU\S-1-5-21-3654408916-830715760-1057388314-1001\...\Run: [Alicja] => cmd.exe /c start www.dipladoks.org (Brak pliku)
Task: {BC5C0A2B-A551-47A2-8F36-112497762738} - System32\Tasks\Alicja => cmd.exe /c REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /f /v Alicja /t REG_SZ /d "cmd.exe /c start www.dipladoks.org"
Task: {94BB6079-617F-4343-89AD-A9F0A1E2DB06} - System32\Tasks\Avast Emergency Update => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe (Brak pliku)
HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-3654408916-830715760-1057388314-1001\...\Run: [utweb] => "C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\uTorrent Web\utweb.exe" /MINIMIZED (Brak pliku)
HKU\S-1-5-21-3654408916-830715760-1057388314-1001\...\Run: [ProductAuthenticationService] => "C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\ProductAuthenticationService\pas.exe" /nogui (Brak pliku) <==== UWAGA
HKLM\...\Policies\Explorer: [HideSCAHealth] 1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender: [DisableAntiSpyware] Ograniczenia <==== UWAGA
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender: [DisableAntiVirus] Ograniczenia <==== UWAGA
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-3654408916-830715760-1057388314-1001\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => "C:\Users\Alicja\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe" (Brak pliku)
2022-06-17 15:19 - 2022-06-17 15:19 - 000003570 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Alicja
RemoveDirectory: C:\Program Files (x86)\TotalAV
RemoveDirectory: C:\Program Files\RAVAntivirus
RemoveDirectory: C:\ProgramData\RAVAntivirus
RemoveDirectory: C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\rav-antivirus-client
FirewallRules: [TCP Query User{E3696E64-EEFC-4F6B-8DEB-10A24F40BA27}C:\users\alicja\appdata\roaming\utorrent web\utweb.exe] => (Allow) C:\users\alicja\appdata\roaming\utorrent web\utweb.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{09EB33E6-088A-461A-91EE-68C377DB4CFC}C:\users\alicja\appdata\roaming\utorrent web\utweb.exe] => (Allow) C:\users\alicja\appdata\roaming\utorrent web\utweb.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{E64339BF-50E7-4DC5-9119-7614DC73B9A9}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe () [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [{666F9AE4-35DC-4605-9A54-52ED14C3934F}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\NapiProjekt\napisy.exe () [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [{B69581AC-6E09-4016-8509-E2E8EC7902F1}] => (Allow) C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\Zoom\bin\Zoom.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{E2B0A566-C56F-4D6A-B324-0C4C431D3856}] => (Allow) C:\Users\Alicja\AppData\Roaming\Zoom\bin\airhost.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{8B4C2A48-9D38-49A1-AEF6-0CF0787652E3}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\lync.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{C2B85A57-C010-4B4F-819B-9532559434B8}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\lync.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{545B02D8-E453-4F2E-BD93-0F1762E3625E}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\UcMapi.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{66478CC0-87D2-4FD8-A3E5-3634216E0DDE}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\UcMapi.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{8F3371F9-255C-4383-9FF3-C0A289529980}] => (Block) C:\users\alicja\appdata\local\akamai\netsession_win.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{45E20D4D-1FC5-47E3-8883-FA069913F5DB}] => (Block) C:\users\alicja\appdata\local\akamai\netsession_win.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{127A355A-D3FE-4999-9A11-154B8A0D016D}] => (Allow) C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
FirewallRules: [UDP Query User{553AB98F-BACD-4676-B93E-6E0DE724B813}C:8\programy\worldoftanks.exe] => (Allow) C:8\programy\worldoftanks.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{BF176D73-7A7E-4366-BB2C-394921F3099F}C:8\programy\worldoftanks.exe] => (Allow) C:8\programy\worldoftanks.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{99B5F7D4-4228-459F-AC2D-E4853E6F20B3}C:5\programy\worldoftanks.exe] => (Allow) C:5\programy\worldoftanks.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{897565E5-EF93-4BE4-B03A-45D960990552}C:5\programy\worldoftanks.exe] => (Allow) C:5\programy\worldoftanks.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{7D714495-C0C8-458B-9FD5-76B3AFC5A03C}C:4\programy\worldoftanks.exe] => (Allow) C:4\programy\worldoftanks.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{EF74238E-888D-4A12-818D-72D634D35B83}C:4\programy\worldoftanks.exe] => (Allow) C:4\programy\worldoftanks.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{41FCD45E-2EB7-4608-BBB9-D345E308C3F3}C:3\programy\worldoftanks.exe] => (Allow) C:3\programy\worldoftanks.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{B32CBD2F-CEF9-47A4-B36A-418D7404FA3C}C:3\programy\worldoftanks.exe] => (Allow) C:3\programy\worldoftanks.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{F5DFD672-C346-4E00-9CEE-C18D21F581AF}C:1\programy\worldoftanks.exe] => (Block) C:1\programy\worldoftanks.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{473B2BA6-734E-410B-8639-4257157E37C6}C:1\programy\worldoftanks.exe] => (Block) C:1\programy\worldoftanks.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{25A1CE65-F102-4A5F-805D-90DE12505C54}C:3\programy\worldoftanks.exe] => (Allow) C:3\programy\worldoftanks.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{59F51BCC-0AEB-41D4-8728-7ED5A4107C80}C:3\programy\worldoftanks.exe] => (Allow) C:3\programy\worldoftanks.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{4D43CC33-A351-4BE0-B829-E4E27FFFDF06}C:\users\alicja\appdata\local\temp\kmsnano\qemu-system-i386.exe] => (Allow) C:\users\alicja\appdata\local\temp\kmsnano\qemu-system-i386.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{68591D01-F0DF-4824-AEF6-B8DC7779DADB}C:\users\alicja\appdata\local\temp\kmsnano\qemu-system-i386.exe] => (Allow) C:\users\alicja\appdata\local\temp\kmsnano\qemu-system-i386.exe => Brak pliku
HKU\S-1-5-21-3654408916-830715760-1057388314-1001\...\StartupApproved\Run: => "World of Tanks"
HKU\S-1-5-21-3654408916-830715760-1057388314-1001\...\StartupApproved\Run: => "Akamai NetSession Interface"
R2 avgntflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\avgntflt.sys [208176 2021-11-09] (Avira Operations GmbH & Co. KG -> Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avipbb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avipbb.sys [197176 2021-11-09] (Avira Operations GmbH & Co. KG -> Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avkmgr; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avkmgr.sys [46704 2021-11-09] (Avira Operations GmbH & Co. KG -> Avira Operations GmbH & Co. KG)
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avkmgr.sys
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avipbb.sys
C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\avgntflt.sys
R1 ReasonCamFilter; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ReasonCamFilter.sys [49992 2022-04-29] (Reason CyberSecurity Inc. -> Reason Software Company)
S0 rsElam; C:\WINDOWS\System32\drivers\rsElam.sys [19944 2022-04-29] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Reason CyberSecurity Inc.)
R1 rsKernelEngine; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rsKernelEngine.sys [49456 2022-04-29] (Reason CyberSecurity Inc. -> Windows (R) Win 7 DDK provider)
C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rsKernelEngine.sys
C:\WINDOWS\System32\drivers\rsElam.sys
C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ReasonCamFilter.sys
R2 rsClientSvc; C:\Program Files\RAVAntivirus\rsClientSvc.exe [714600 2022-04-29] (Reason Cybersecurity Inc. -> Reason Software Company Inc.)
R2 rsEngineSvc; C:\Program Files\RAVAntivirus\rsEngineSvc.exe [359216 2022-04-29] (Reason Cybersecurity Inc. -> Reason Software Company Inc.)
R2 rsSyncSvc; C:\Program Files\RAVAntivirus\x64\rsSyncSvc.exe -rpn:ravantivirus -lpn:rav_antivirus -url:hxxps://update.reasonsecurity.com/v1/live
S2 SecurityService; "C:\Program Files (x86)\TotalAV\SecurityService.exe" [X] <==== UWAGA
EmptyEventLogs:
EmptyTemp:
END::

W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).

3)
S3 wuauserv; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [53744 2019-03-19] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation) <==== UWAGA (Brak ServiceDLL)
S3 wuauserv; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [45448 2019-03-19] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation) <==== UWAGA (Brak ServiceDLL)

Zrób log z Farbar Service Scanner >Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników (do skanowania zaznacz wszystko).

4) Zrób nowe logi FRST.
.

kwiatki

Użytkownik
Posty: 3
Rejestracja: 23 cze 2022, 13:36

Złośliwe oprogramowanie

Post13 lip 2022, 10:23


electrolux

Ekspert
Posty: 319
Rejestracja: 06 lut 2017, 00:26

Złośliwe oprogramowanie

Post13 lip 2022, 11:13

Problem z klawiszami to wina któregoś programu (lub gry), używającego tych samych klawiszy do swoich potrzeb.
Trudno zgadnąć, który to program.

============
Uruchom FRST.
Skopiuj to poniższe: (ale nigdzie nie wklejaj tego!)

Kod: Zaznacz cały

START::
HKU\S-1-5-21-3654408916-830715760-1057388314-1001\...\Run: [Discord] => C:\Users\Alicja\AppData\Local\Discord\app-0.0.304\Discord.exe (Brak pliku)
StartRegedit:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv]
"PreshutdownTimeout"=dword:036ee800
"DisplayName"="@%systemroot%\\system32\\wuaueng.dll,-105"
"ImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
  6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"Description"="@%systemroot%\\system32\\wuaueng.dll,-106"
"ObjectName"="LocalSystem"
"ErrorControl"=dword:00000001
"Start"=dword:00000002
"DelayedAutoStart"=dword:00000001
"Type"=dword:00000020
"DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00
"ServiceSidType"=dword:00000001
"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,\
  00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,\
  65,00,61,00,74,00,65,00,47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,\
  00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,\
  61,00,74,00,65,00,50,00,61,00,67,00,65,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,\
  00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,00,63,00,\
  62,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,\
  00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,\
  79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\
  00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,00,\
  6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,\
  00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,51,00,\
  75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,\
  00,00,00,53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,50,00,\
  72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
  00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,\
  00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
  77,00,75,00,61,00,75,00,65,00,6e,00,67,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ServiceMain"="WUServiceMain"
"ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wuauserv\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,78,00,00,00,84,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
  00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,00,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
  00,00,02,00,48,00,03,00,00,00,00,00,14,00,9d,00,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
  05,0b,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
  20,02,00,00,00,00,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,\
  01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BITS]
"DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\qmgr.dll,-1000"
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
  6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"Description"="@%SystemRoot%\\system32\\qmgr.dll,-1001"
"ObjectName"="LocalSystem"
"ErrorControl"=dword:00000001
"Start"=dword:00000003
"DelayedAutoStart"=dword:00000001
"Type"=dword:00000020
"DependOnService"=hex(7):52,00,70,00,63,00,53,00,73,00,00,00,45,00,76,00,65,00,\
  6e,00,74,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,00,00,00,00
"ServiceSidType"=dword:00000001
"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,47,\
  00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,\
  67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,00,6e,\
  00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\
  00,00,53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\
  00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,\
  72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,\
  00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,\
  63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,\
  00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
  00,01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BITS\Parameters]
"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
  00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
  71,00,6d,00,67,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BITS\Performance]
"Library"="bitsperf.dll"
"Open"="PerfMon_Open"
"Collect"="PerfMon_Collect"
"Close"="PerfMon_Close"
"InstallType"=dword:00000001
"PerfIniFile"="bitsctrs.ini"
"First Counter"=dword:0000086c
"Last Counter"=dword:0000087c
"First Help"=dword:0000086d
"Last Help"=dword:0000087d
"Object List"="2156"
"PerfMMFileName"="Global\\MMF_BITS_s"
"1008"=hex(b):ed,6c,91,96,c4,35,cd,01

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BITS\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,a0,00,00,00,14,00,00,00,34,00,00,00,02,\
  00,20,00,01,00,00,00,02,c0,18,00,00,00,0c,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,\
  00,00,20,02,00,00,02,00,5c,00,04,00,00,00,00,02,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,\
  00,00,00,00,05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,\
  20,00,00,00,20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,04,\
  00,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,06,00,00,00,01,02,\
  00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,20,02,00,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,\
  00,20,02,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinDefend]
"DisplayName"="@%ProgramFiles%\\Windows Defender\\MsMpRes.dll,-103"
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
  6b,00,20,00,73,00,65,00,63,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"Start"=dword:00000002
"Type"=dword:00000020
"Description"="@%ProgramFiles%\\Windows Defender\\MsMpRes.dll,-1176"
"DependOnService"=hex(7):52,00,70,00,63,00,53,00,73,00,00,00,00,00
"ObjectName"="LocalSystem"
"ServiceSidType"=dword:00000001
"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,\
  00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,\
  65,00,00,00,53,00,65,00,42,00,61,00,63,00,6b,00,75,00,70,00,50,00,72,00,69,\
  00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,52,00,65,00,73,00,\
  74,00,6f,00,72,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,\
  00,00,00,53,00,65,00,44,00,65,00,62,00,75,00,67,00,50,00,72,00,69,00,76,00,\
  69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,\
  00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,\
  6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72,00,69,\
  00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,\
  53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,50,00,72,00,69,\
  00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,\
  72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,\
  00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,\
  69,00,67,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,\
  00,65,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,\
  00,00
"DelayedAutoStart"=dword:00000001
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
  00,01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinDefend\Parameters]
"ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001
"ServiceDll"=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,\
  00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,\
  20,00,44,00,65,00,66,00,65,00,6e,00,64,00,65,00,72,00,5c,00,6d,00,70,00,73,\
  00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinDefend\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,dc,00,00,00,e8,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
  00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
  00,00,02,00,ac,00,06,00,00,00,00,00,28,00,ff,01,0f,00,01,06,00,00,00,00,00,\
  05,50,00,00,00,b5,89,fb,38,19,84,c2,cb,5c,6c,23,6d,57,00,77,6e,c0,02,64,87,\
  00,0b,28,00,00,00,00,10,01,06,00,00,00,00,00,05,50,00,00,00,b5,89,fb,38,19,\
  84,c2,cb,5c,6c,23,6d,57,00,77,6e,c0,02,64,87,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,\
  00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,\
  05,20,00,00,00,20,02,00,00,00,00,14,00,9d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,\
  04,00,00,00,00,00,14,00,9d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,06,00,00,00,01,\
  01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinDefend\TriggerInfo]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WinDefend\TriggerInfo\0]
"Type"=dword:00000005
"Action"=dword:00000001
"GUID"=hex:e6,ca,9f,65,db,5b,a9,4d,b1,ff,ca,2a,17,8d,46,e0
EndRegedit:
Reboot::
END::

W FRST kliknij na Fix (NAPRAW).
.  • Reklama

Wróć do „Problemy”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości